Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2018

21:32
photo; bernard winter
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:38
0181 333b 430
Ciąg dalszy nastąpi
Reposted byjointskurwysynpremierowolottibluebellpartyhardorgtfoszukajacszczescia12czerwca

January 24 2018

21:15
5440 4bae 430
Pierwsze zabawy z farbami 


Pomysł: Kevinoilpainting

June 27 2017

21:40
4050 3f34 430
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadontforgetme dontforgetme
21:37
1275 2944 430
Reposted frompierdolony pierdolony viamaddreamer maddreamer

June 26 2017

20:32
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viaola4650 ola4650
20:32
A gdy serce Twe przytłoczy
Myśl, że żyć nie warto,
Z łez ocieraj cudze oczy,
Chociaż Twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted frommonstrum monstrum viaola4650 ola4650
20:32
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viaola4650 ola4650
20:29
8777 45ea 430
Reposted fromcalifornia-love california-love viapaasiak paasiak

June 24 2017

22:15
22:14
4410 5a6a 430
i'm afraid.
22:12
22:12
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viaoblivious oblivious

June 18 2017

21:19
3685 3bee 430
Reposted fromwyczes wyczes viajstrbl jstrbl
21:15
3856 f81b 430
Reposted frombukazla bukazla
21:15
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaxmonroex xmonroex

May 11 2017

21:49
5909 a3ec 430

April 21 2017

18:24
18:10
3123 9912 430
Reposted fromidiod idiod viatutus tutus
18:01
Reposted fromlaserpony laserpony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl